מידע למטופל בנושאי כף יד

כף היד היא אחד המבנים המורכבים בגופנו. כאן מוצגים ומוסברים מספר נושאים נפוצים בטיפות אורתופדי בכף היד

Trigger Finger - אצבע הדק (אצבע קופצת)

Trigger Finger -אצבע הדק (אצבע קופצת)

CTS - תסמונת העלה הקרפלית (רדימות האצבעות)

CTS תסמונת התעלה הקרפלית