מרפק – שיקום

מרפק - פרוטוקולי שיקום לפיסיותרפיסטים וצוות ריפוי בעיסוק

בעמוד זה מצורפים פרוטוקולים כלליים לשיקום המיועדים לפיסיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ואנשי שיקום. הפרוטוקולים הנם המלצה בלבד. יש להתאים תכנית שיקומית עבור כל מנותח לפי צרכיו ולפי המלצות הרופא המנתח.